1. Vilkår og betingelser for laesoebike.dk ved cykeludlejning.

1: Ved at udfylde vores lejekontrakt formular accepterer du at være
bundet af følgende vilkår og betingelser:
Almindelige bestemmelser
2: Lejede cykler og udstyr er ejet af laesoebike.dk.

3: Cyklerne kan udlejes fra kl 7.00.
Ved leje af cykel i én dag, skal cyklen afleveres samme kalenderdag senest kl 18.00.
Ved leje af cykel i 3 dage, skal cyklen afleveres tredje kalenderdag senest kl 18.00.
Ved leje af cykel i én uge, skal cyklen afleveres syvende kalenderdag senest kl 18.00.
Ved leje af cykel i én måned, skal cyklen afleveres den enogtredivte kalenderdag senest kl 18.00.
3: Cyklen er ikke forsynet med en lås og lygter. På anmodning af lejeren, kan en hjelm og lygter medfølge i lejen.
4: Lejeren må ikke gøre den lejede cykel til rådighed for tredjemand.
Bevis for identitet
5: Billed-id skal gives på dagen for leje (uden undtagelse). Accepterede former af I.D er; EU kørekort eller pas.
6: Børn under 18 skal være ledsaget af en voksen i lejeperioden.
Sikkerhed / Depositum
7: Et kontant depositum på 1000DKK kan forlanges af laesoebike.dk. Depositum vil blive refunderet fuldt ud ved
returnering af udstyret i tilfredsstillende stand.
8: I tilfælde af lejede cykel returneres efter den aftalte frist, vil et ekstra gebyr vil blive beregnet for den udvidede
lejeperioden i henhold til vores prisliste.
9: Den person, der underskriver lejekontrakt formular vil blive holdt økonomisk ansvarlig for tab eller skade på det
lejede og er fuldt ud klar over disse vilkår og betingelser.
10: Enhver skade på cykel og udstyr skal betales for. Dette vil omfatte skæve hjul, betydelige ridser, buler eller
brud af enhver komponent, der kræver erstatning for cykel til at fungere. Vi opkræver kun udgifterne til
reservedele og opkræver ikke ekstra for arbejdskraft.
Ansvar for lejer
11: Lejeren står selv til ansvar for cyklens sikkerhed. Det påhviler lejeren at sikre, at cyklen er i orden, før leje
finder sted. Dette omfatter bremser, styretøj, dæk, og drivakslen, herunder pedaler. Hvis nogen problemer er
bemærket, så skal det straks indberettes og derefter vil en anden cykel vil blive udleveret (om muligt).
12: Lejeren forpligter sig på at erstatte den lejede cykel i tilfælde af tyveri af denne.
13: Cykel og alt andet hyret udstyr skal returneres i ordentlig og ikke-forringet tilstand, inden for den aftalte frist for
tilbagebringelse.
15: I tilfælde af en ulykke, skal lejeren give laesoebike.dk en detaljeret skriftlig rapport, som ledsages af en skitse.
Ulykkerapporten skal indeholde navne og adresser på alle implicerede personer, herunder vidner, samt
registreringsnumrene på noget køretøj.
16: I tilfælde af tyveri af cykel/lejet tilbehør, skal lejeren underrette laesoebike.dk straks. Lejeren vil være ansvarlig for
de fulde omkostninger ved erstatning for cykel og/eller lejet tilbehør på tidspunktet for tyveriet.
17: Lejeren giver afkald på krav mod laesoebike.dk for ulykker, skader eller personskader, der er afholdt under
brugen af den lejede cykel, gør lejeren ansvarlig for alle relaterede krav.
18: Lejeren er fuldt ansvarlig for alle og eventuelle skader, der kan opstå fra det øjeblik, hvor cyklen er lejet og indtil
sin tilbagelevering.
Ansvar for laesoebike.dk
19: laesoebike.dk er ansvarlig for god teknisk stand af de udbudte cykler og at hver cykel regelmæssigt serviceret.
20: laesoebike.dk er ikke ansvarlig for eventuelle skjulte mangler ved det lejede cykler og/eller udstyr.
21: laesoebike.dk forbeholder sig ret til at nægte at leje en cykel, hvis klienten anses for at være upålidelige.
laesoebike.dk kan ikke holdes ansvarlig for skader opstået som følger af uforudsigeligt terræn som varierede
stigninger, is, mudder, huller, grus eller smalle stier, uagtsomhed fra andre trafikanter, personer eller køretøjer.
Trafik overtrædelser
22: Lejeren forpligter sig på ikke at benytte cyklen i en tilstand påvirket af alkohol eller narkotika
23: Lejeren accepterer at betale på alle bøder og sagsomkostninger, herunder administrative gebyrer for
overtrædelse af lokale vedtægter og alle andre juridiske overtrædelser udstedt mod laesoebike.dk og lejer i
lejeperioden. Dette omfatter cykling på områder, hvor cykling ikke er tilladt.
Sundhed & Sikkerhed
24: Som lejer, du forstår, at enhver aktivitet på cykel indebærer et vist element af risiko. Enhver person der bruger
laesoebike.dk’s udstyr, gør det alene på eget ansvar. laesoebike.dk påtager sig intet ansvar for personskade, tab eller
skade på ejendom, herunder skader / tilsmudsning på tøj i lejeperioden. Lejer det fulde ansvar for enhver ulykke,
personskade eller dødsfald.
Dette omfatter men er ikke begrænset til følgende: Skader på beklædningsgenstande og udstyr. Forårsagelse af
eventuel skade på Dem selv og/eller skade på andre, herunder styrt og tab af kontrol, som kan medføre død,
lammelse, hovedskader, benskader, armskader, rifter, skrammer, påkørsel af træer, biler, buske, skilte og andre
forhindringer.
25: Alle skal bærer en hjelm i forbindelse med lejen.
26: Lejeren erklære med sin underskrift at være ved godt helbred, og at deres syn er op til den standard, der
kræves til en køreprøve i bil. Samtidig erklærer man at man ikke lider af en medicinsk tilstand eller et handicap,
der kan forventes at påvirke den normale kontrol af cykel.
Aflysninger
27: Eventuelle annulleringer skal ske via tekstbesked eller telefon.